Het kopen van een onderneming zonder ervaring is risicovol. In deze whitepaper worden tien tips besproken die in de loop der tijd als belangrijke succesfactoren naar voren zijn gekomen. Deze tips gaan onder andere in op het doen van een bod, de emoties van de verkoper en het boekenonderzoek. Lees verder en kom meer te weten over de 10 tips voor het kopen van een bedrijf. Lees verder ›

Download nu
Tien succesvolle tips bij het kopen van een organisatie

Het verkopen van een organisatie is geen standaard proces. Zo veranderen organisaties voortdurend en wordt ieder verkoopproces als uniek ervaren. Toch zijn er uit de praktijk een aantal succesfactoren te onderscheiden die voor alle verschillende transactievormen toepasbaar zijn. Worden de tips uit de whitepaper toegepast, dan kunnen problemen in een verkoopproces worden voorkomen en wordt de kans op een daadwerkelijke transactie vergroot. Lees verder ›

Download nu
Tien tips voor een geslaagd verkoopproces

Het verkopen van een onderneming neemt 6 tot 9 maanden in beslag en is een intensief traject. Een goede start en de juiste timing zijn hierbij van groot belang. Lees hierover meer in het stappenplan “Besluit tot verkopen”. In het verkoopproces zelf zijn een aantal belangrijke fasen te onderscheiden. Download hiervoor het stappenplan ”Onderneming verkopen”. Lees verder ›

Download nu
Stappenplannen "Onderneming verkopen"

Voor welke niet-verkopers (consultants en buitendienst technici) in uw organisatie zijn sales mogelijkheden? Om hier achter te komen kunt u een bureau inzetten. Maar hoe kiest u de juiste partij voor dit onderzoek? In dit artikel komen verschillende belangrijke vragen naar voren die belangrijk zijn om te stellen en te onderzoeken. Lees verder over deze specifieke vragen in het artikel. Lees verder ›

Download nu
Voor welke niet-verkopers zijn sales mogelijkheden?

Met een end-to-end test kan bekeken worden of bedrijfsprocessen effectief ondersteund worden door de ICT-systemen en of systemen juist gekoppeld zijn. Omdat het niet mogelijk is om alle schakels in het proces te onderzoeken worden alleen de belangrijkste processen getest. Een methode hiervoor is risico-georiënteerde end-to-end testen, waarbij de teststrategie gebaseerd wordt op de mate van risico van de verschillende componenten van een systeem. Lees verder ›

Download nu
Effectief risk-based end-to-end testen

Het ontkolen van de economie is een belangrijke trend die zich in de komende jaren blijft laten zien. Daarbij kun je denken aan onderhandelingen over broeikasgasreductie, een strengere regelgeving en de energieprijzen. Lees in deze whitepaper een uitgebreide uitleg van hoe je als organisatie om kan gaan met het ontkolen van de business. Lees verder ›

Download nu
Decarbonate Your Business: Be Lean, Be Future Proof

Managers hebben normaal gesproken veel kennis van het bedrijf en zijn mede verantwoordelijk voor de resultaten die er geboekt zijn. Zij hebben een goed idee van de mogelijkheden en waar de sterkten en zwakten liggen. Bij een management buy-out bestaan een aantal mythes die voor een verkeerd beeld kunnen zorgen. Deze whitepaper gaat op deze misvattingen in. Lees verder ›

Download nu
10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

Mobiliteit is niet meer weg te denken uit de organisatie. Klanten, leveranciers en werknemers stappen over van de desktop en laptop naar een tablet en/of smartphone. Hoe kan je hier als organisatie op inspelen? Deze whitepaper gaat dieper in op systeem van interactie. Hoe zit dit in elkaar? Een intelligente applicatie die kan leren, is dat de oplossing? Lees er meer over in deze whitepaper. Lees verder ›

Download nu
Mobile Systems of interactions driving business innovation

Targeting is voor veel organisaties een belangrijk onderwerp. Targeting kan zorgen voor een boost voor de organisatie en kan er voor zorgen dat u uw klanten op het goede moment bereikt. In deze whitepaper delen Adobe’s klanten 32 targeting tips met u. Tips op het gebeid van Targeting in het algemeen, maar ook mobiele targeting en social targeting. Lees snel verder over alle tips. Lees verder ›

Download nu
Top Testing and Targeting Tips for 2013

Ook de retailbranche wordt geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Voor de korte termijn geldt dat dit van groot nadeel kan zijn voor de organisatie. Echter, op de lange termijn kan in de retailbranche voordeel worden behaald door zich te richten op de processen middels Business Process Management (BPM). Lees verder ›

Download nu
Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Ook de retailbranche wordt geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Voor de korte termijn geldt dat dit van groot nadeel kan zijn voor de organisatie. Echter, op de lange termijn kan in de retailbranche voordeel worden behaald door zich te richten op de processen middels Business Process Management (BPM). Lees verder ›

Download nu
Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Een Supply Chain Tower is een centrale hub die gegevens vastlegt over de vereiste technologie en de organisatie en processen. De verzamelde gegevens worden ingezet om een betere zichtbaarheid met betrekking tot strategische besluitvorming te creëren. Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn.  Lees verder ›

Download nu
Global Supply Chain Control Towers