Document- en informatiebeheer gaat een aanzienlijk grotere rol vervullen in de ondersteuning van zorg- en arbeidsprocessen in ziekenhuizen. Patiënten zijn vaak overvloedig en/of verkeerd geïnformeerd op het internet . Waardoor ze mondiger zijn dan voorheen. Deze whitepaper beschrijft hoe een totaal oplossing van Slim Documentenbeheer bestaat uit een combinatie van meerdere producten en diensten.  Lees verder ›

Download nu
Slim documentbeheer in de zorg

Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Lees in deze whitepaper hoe Managed Document Service (MDS) hierbij kan helpen en welke vijf stappen door het bedrijf doorlopen moeten worden. Lees verder ›

Download nu
Whitepaper Managed Document Services in de Zorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt bij aan de belangrijkste doelstellingen van de zorgsector die betrekking hebben op het verbeteren van processen en diensten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) helpt bij het betaalbaar, toegankelijk maken van de zorgsector. Lees in deze whitepaper hoe je in vijf stappen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan implementeren in de organisatie.  Lees verder ›

Download nu
Whitepaper MVO in de Zorgsector

Hoe ga je om met zowel kort als lang verzuim? Vooral bij een personeelsstop (inhuurstop) komt het voor dat een bedrijf zich scherper gaan richten op het verzuimbeleid. Om hier mee om te gaan zou het bedrijf een verzuimspecialist in kunnen zetten. Deze whitepaper geeft diverse tips voor het handelen met verzuim. Lees verder ›

Download nu
Terugdringen van langdurig verzuim

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “het bepalen van de visie” de eerste stap is. Voor het bepalen van de visie is het handig om drie stappen te hanteren welke in deze whitepaper worden behandeld. Lees verder en download geheel vrijblijvend “Stap 1: Visie Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de drie bovenstaande stappen uiteengezet worden. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken. Lees verder ›

Download nu
Stap 1: Visie Bepalen

Bij het winnen van het vertrouwen van de klant is nog veel verbetering mogelijk. Op dit moment is het winnen van het vertrouwen behoorlijk actueel. Dit is zeker het geval bij servicegerichte organisaties. Deze whitepaper gaat over de 10 punten die het mogelijk maken om het vertrouwen van de klant te winnen. Lees verder ›

Download nu
The role of trust in consumer relationships

Bij veel organisaties staat het voorspellen van het gedrag van klanten en prospects maar ook de interne hoog op de agenda. Een betere retentie, meer omzet, fraudereductie, productievere medewerkers en een grotere winst is voorbehouden voor bedrijven die predictive analytics op orde hebben. In deze whitepaper wordt het onderzoek naar predictive analytics en datamining behandeld. Lees verder ›

Download nu
Predictive Analytics: The Right Tool for Tough Times

Het management en marketing van veel organisaties hebben al enige tijd door dat de klant centraal moet staan om successen op de lange termijn te behalen. Klanten zijn vandaag de dag mondiger en kiezen zelf uit wat ze wel of niet lezen of zien. De whitepaper beschrijft hoe een uplift model bedrijven kan helpen bij het communiceren met de klant. Lees verder ›

Download nu
The Uplift Advantage

Tegenwoordig hebben veel nutsbedrijven problemen met het verwerken van grote hoeveelheden data die binnenkomen. De reden dat deze enorme hoeveelheid is vrijgekomen is de vooruitgang die de hedendaagse technologie maakt. Lees in deze whitepaper over hoe nutsbedrijven met deze data explosie om zouden moeten gaan en de voordelen die data kan bieden. Lees verder ›

Download nu
Smart Analytics for the Utility Sector

In deze whitepaper staat een implementatie van Smart Grid centraal waarbij ook de veranderingen die plaats gaan vinden aan bod komen. Deze veranderingen zijn: genereren van data, presenteren van informatie, nemen van beslissingen, uitvoeren van werkzaamheden en communicatie met klanten. Lees verder ›

Download nu
The Smart Grid - Where to Start