ICT infrastructuur

Om computers en systemen met elkaar te verbinden is een gedegen infrastructuur nodig. Zonder infrastructuur zijn computers en informatie- en communicatiesystemen losstaande apparaten. Door een goede Infrastructuur wordt het mogelijk om systemen met elkaar te verbinden. Initiatieven als virtualisatie, Cloud Computing en Het Nieuwe Werken zijn gebaat bij een goede infrastructuur.